สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ชั้น 3  ถ.บึงกาฬ - นครพนม

ต.บึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000

โทร. 042-492518

โทรสาร 042-492519

e-mail : buengkan@mol.go.th

เว็บไซต์ :  http://buengkan.mol.go.th

 

 

รูปภาพ ที่ตั้งสำนักงาน