ติดต่อเรา / ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ชั้น 3 

ถนนบึงกาฬ-นครพนม   ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000

โทรศัพท์. 042-492518  โทรสาร 042-492519

 

 khunthip1976   

   @Mol_beungkan    

 https://www.facebook.com/buengkan.mol