ข้อมูลสถิติแรงงาน

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 1/2558

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 2/2558

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 3/2558

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 4/2558

------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 1/2559

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 2/2559

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 3/2559

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 4/2559

------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 1/2560

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 2/2560