สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่3/2560