สนง.แรงงานจังหวัดบึงกาฬพร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ เป้าหมายการอยู่ดี กินดี และความสุขของประชาชน