สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ขอต้อนรับหัวหน้าวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ