ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)รายปี