สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 (มกราคม-มีนาคม)