รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenmkraakhm_2562_0.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562

 


sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuern_pracchameduuenkumphaaphanth_2562.pdf

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


   sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenmiinaakhm_2562_0.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562


sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenemsaayn_2562.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562


 

sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenphrsphaakhm_2562.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenphrscchikaayn_2561.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561


sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenphrscchikaayn_2561_0.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/raayngaanngbthdlngebikcchaayraayeduuen_pracchameduuenthanwaakhm_2561.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561