สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 sites/buengkan.mol.go.th/files/imagefield_default_images/prakaasecchtcchamnngsucchritainkaarbrihaarngaankhngphuuwaaraachkaar_3.pdf