สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ แสดงพลัง TO BE NUMBER 1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด