ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2562

 

 

ขอขอบคุณอย่างสูงที่ตอบแบบสอบถาม

https://docs.google.com/forms/d/1FCRlrwFzbSqrFsxwr9VWO3GmX9Mx2bqDQAkE-pl38cA/edit

 


ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน 2562

sites/buengkan.mol.go.th/files/khmuulaitrmaas_2_emsaayn-mithunaaynpii_2562.pdf