สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร Im Japan ประจำปี 2563