หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ