หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน"