สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562