สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562