หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ร่วมจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องแรงงาน