ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 3 (กรกฎาคม -กันยายน 2562)

ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาส 3 (กรกฎาคม -กันยายน 2562) 

sites/buengkan.mol.go.th/files/downloads/pdf/sthaankaarnaerngngaanaitrmaas_3_piingbpramaan_2563_krktaakhm_kanyaayn_2562_compressed_1_0.pdf

*********************************************************************************************

 

แบบตอบแบบสอบถาม

 

sites/buengkan.mol.go.th/files/downloads/pdf/aebbsbthaamkhwaamkhidehn_aitrmaas_3.pdf