Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายประมร เชื้อปาศักดิ์

นายประมร เชื้อปาศักดิ์

แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงาน ณ ปี 2565

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP