Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP