Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้แก่แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ ...

Mol-Thailand

ร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ...

Mol-Thailand

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบตั๋วแลกเงินแก่แรงงานไต้หวัน ...

TOP