Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ต.เหล่าทอง

pll_content_description

 

TOP