Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร Im Japan ประจำปี 2563

pll_content_description

TOP