Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP