Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...

Mol-Thailand

หยุด การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน STOP HUMAN TRAFFICKING ...

Mol-Thailand

STOP HUMAN TRAFFICKING พบเห็น การล่อลวง บังคับ ...

TOP