Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดบึงกาฬชี้ทิศทางการพัฒนาแรงงานบึงกาฬ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 2 ปี 2560 ...

Mol-Thailand

ผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดบึงกาฬ ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงานยุค 4.0 ...

Mol-Thailand

แบบฟอร์มการตรวจราชการ ปี 2560 ...

TOP